ZiGNL voor Onderwijs

Wat kan het voor u betekenen?

ZiGNL is toegewijd om het onderwijs te laten accelereren in hun vermogen om te reageren op veranderingen.


Welke data?

Voor deze usecase gaan we uit dat onderstaande data beschikbaar is om ingeladen te worden in ons ZiGNL platform:

  • Weer gegevens, dit is open data en wordt standaard ingelezen in het ZiGNL platform
  • Aanwezigheids data (eg. Magister)
  • Disciplinaire data (schorsingen, berispingen)
  • School prestaties (eg. Magister)
  • Personeels data, zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim
  • Demografische data van het CBS.
Wat kan het betekenen?

Onderstaand een aantal relevante artikelen over wat BI kan betekenen voor u.

Over hoe BI het onderwijs helpt om tijdig betrouwbare keuzes te maken.
Marktoverzicht en toepassing in het hoger onderwijs.
BI in het hoger onderwijs.
Succesfactoren voor het gebruik van dashboards voor de monitoring van de KPI-studierendementen & studentverloopgegevens bij hoger-onderwijsorganisaties.

Use Case

ZiGNL Insights

Scholengemeenschap de Klimop gebruikt ZiGNL Insights om de zogenaamde bottleneck vakken te analyseren waar veel studenten over struikelen. Hiermee kan het een aantal acties uitzetten, het aanpassen van de benodigde vooropleiding, pre-testen, kwaliteit van leraren verbeteren enz.
Ook kunnen ad-hoc vragen makkelijk beantwoord worden:
* Hoe ziet de leerlingpopulatie er volgend jaar uit?
* Wat is de cijfer ontwikkeling op de verschillende locaties?
* Leerlingstromen aan de hand van de wifipunten.
* Social media analyse om de dynamiek rondom de school in kaart te brengen.

ZiGNL Analytics

Een medewerker van Scholengemeenschap de Klimop besluit tot een analyse van de demografie in de regio gecombineerd met de financiele gegevens van de scholengemeenschap. Het blijkt dat er een demografische krimp is voorspeld wat tot gevolg heeft dat de school de komende jaren een daling in het aantal leerlingen kan verwachten. Het gevolg is dat de Klimop nu tijdig kan reageren op dalende inkomsten en gelijkblijvende kosten. Hoe meer en beter de data hoe beter en tijdiger je kunt ingrijpen.

ZiGNL Vision

Scholengemeenschap de Klimop analyseert met behulp van ZiGNL Vision alle testresultaten van alle leerlingen die te maken hebben met aanwezigheid, prestaties en discipline en kan met behulp van de geintegreerde algoritmes in ZiGNL al in een vroegtijid stadium leerlingen identificeren die in de problemen dreigen te raken. Scholengemeenschap de Klimop zet een speciaal Intensive-Mentoring programma op voor deze leerlingen om ze zodanig te behoeden voor een neerwaartse spiraal.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op via info@ZiGNL.nl