ZiGNL voor de Gezondheidszorg

Wat kan het voor u betekenen?

ZiGNL is toegewijd om de gezondheidszorg te laten accelereren in hun vermogen om te reageren op veranderingen.


Welke data?

Voor deze usecase gaan we uit dat onderstaande data beschikbaar is om ingeladen te worden in ons ZiGNL platform:

  • Kostprijs gegevens
  • In- en uitstroom gegevens
  • Incidenten en benchmark-cijfers
  • Patient - en medicatie gegevens
  • Personeels data, zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim
  • EPD gegevens
Wat kan het betekenen?

Onderstaand een aantal relevante artikelen over wat BI kan betekenen voor u.

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers.
Listig: Business Intelligence van last naar lust.
Big Data in de gezondheidszorg.

Use Case
ZiGNL Insights

ZorgInstelling Avondrood heeft twee primaire bronsystemen het ERP en EDP. In de ene staat de patient centraal en de andere bevat data over inkoop, productie en logistiek. De koppeling was een houtje-touwtje oplossing in Excel waarin essentiele inzichten werden gemist. ZiGNL zorgde voor een naadloze integratie van de data in deze 2 systemen. De inzichten die dit opleverde gebruikte Avondrood als basis voor de DBC-onderhandelingen met de zorgverzekeraar. Verder leidde de combinatie van personeelssysteem met het EDP tot productiviteitsanalyse van de verppleegafdelingen (gemiddelde FTE inzet per verpleegdag).

ZiGNL Analytics

Bij AvondRood, dat ook kleine thuiszorgtak heeft, kwam naar voren dat de Wmo-gebonden thuiszorg in het rood staat. De SelfService-analyses uit ZiGNL Analytics kunnen de strategische discussie staven of het zinvol is om huishoudelijke verzorging te blijven aanbieden. Of dat er misschien samenwerking moet worden gezocht met een andere partij. Portfolioanalyse in ZiGNL Analytics biedt dus input voor de toekomstige strategie én maakt analyse van de gekozen strategie mogelijk.

ZiGNL Vision

Combineer alle patientprofielen met hun medicatiegegevens en de succesrate van dat medicijnprofiel. Gebruik ZiGNL Vision vervolgens om het huidige medicatieprofiel van nieuwe patienten te toetsen en bij significante verschillen met succesvol behandelde oud-patienten volledig automatisch door te stuen naar de behandeld arts of huisarts van de desbetreffende nieuwe patient. Zodat die nog eens kritisch naar het medicatiegebruik kunnen kijken en indien nodig aan te passen.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op via info@ZiGNL.nl