ZiGNL voor Lokale overheden

Wat kan het voor u betekenen?

ZiGNL is toegewijd om lokale overheden te laten accelereren in hun vermogen om te reageren op veranderingen.


Welke data?

Voor deze usecase gaan we uit dat onderstaande data beschikbaar is om ingeladen te worden in ons ZiGNL platform:

  • Facturatie gegevens
  • ICT-accounts
  • Toegangspassen
  • Personeels data, zoals bijvoorbeeld ziekteverzuim
  • Inwoner data
  • Facebook API
Wat kan het betekenen?

Onderstaand een aantal relevante artikelen over wat BI kan betekenen voor u.

Managementinformatie bij gemeenten:er is nog veel winst te behalen.
Inzet BI bij gemeente kan veel beter
Business Intelligence gemeente Delft
Dienstverlening verbeteren met Big Data.

Use Case
ZiGNL Insights

Net als alle gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Kerkstraten te maken met grote veranderingen. Kosten moeten omlaag, burgers willen sneller geholpen worden en de overheid verwacht transparantere rapportages. Tot 2015 was de gemeente vooral bezig met het centraliseren en standaardiseren van de dashboards voor een aantal basis KPI’s, zoals dagelijks inzicht in de formatie/bezetting, het ziekteverzuim, het verlof en de budgetruimte per afdeling. Met de inzet van ZiGNL kan de gemeente zich focussen op het combineren van data. Bijvoorbeeld een analyse van de inhuur van externen. De data waarin de inhuur naar voren komt (personeelsbestand, facturen, ICT-accounts en toegangspassen) wordt gecombineerd en geinterpreteerd. De acties die hieruit volgde leidde tot een verscherpt proces van externe inhuuraanvragen. Bij het ontstaan van tijdelijke werkzaamheden wordt tegenwoordig altijd eerst naar interne medewerkers gekeken. Deze aanpassingen bleken al een voldoende om de inhuur terug te dringen tot onder de gestelde politieke norm.

ZiGNL Analytics

Wanneer burgers uit de gemeente Kerkstraten een melding maken over een losliggende stoeptegel of straatvuil kunnen zij daarover bellen of mailen. De gemeente hanteerd normtijden hoe snel deze meldingen worden opgepakt en kunnen met behulp van custome dashboards in ZiGNL Analytics veel preciezer meten of deze tijden gehaald worden. Zo niet, dan sturen we daar direct op, zodat de normtijden beter behaald worden

ZiGNL Vision

Scanauto’s van parkeerhandhaving rijden in diverse gebieden binnen de gemeente Kerkstraten rond om nummerborden te scannen. Deze worden vervolgens automatisch gematcht in ZiGNL met de data van vergunninghouders. Wanneer er geen match is, krijgt een handhavingsmedewerker dit te zien op de handheld en moet bekeken worden of de bestuurder een papieren betaalbewijs heeft aangeschaft. Wanneer dat niet het geval is wordt een boete uitgeschreven. Dankzij deze informatie krijgt de gemeente Kerkstraten steeds beter in beeld of de betaalbereidheid hoog of laag is in een bepaald gebied. Bij een hoge betaalbereidheid is het voldoende om de scanauto rond te laten rijden (daar worden nauwelijks boetes uitgedeeld), bij regio’s met een lage betaalbereidheid moeten we meer fysieke handhavers met bonnenboekjes inzetten. Concreet betekent dit dat de gemeente Kerkstraten hun personeel en materieel veel efficiënter inzetten.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op via info@ZiGNL.nl